2 december 2021
Geplaatst door TeamSchoterkwartier

Zo vlak voor de kerstvakantie zijn er veel ontwikkelingen in project Schoterkwartier waarover wij u natuurlijk graag informeren.

De afgelopen periode is hard gewerkt om het voorlopig ontwerp voor de ontwikkeling van de eengezinswoningen, stadswoningen en de fraaie woontoren in fase 2 af te ronden. Omdat bij de indiening van het gewijzigde Bestemmingsplan al veel aspecten van het plan volledig uitgewerkt, doorgerekend en onderbouwd dienen te zijn, hebben de voorbereidingen langer tijd in beslag genomen dan in eerste instantie ingeschat. Het is de verwachting dat nog dit jaar het bestemmingsplan voor de nieuwe woonlocatie kan worden ingediend en ter visie zal worden gelegd.

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zal het ontwerp van de woningen en appartementen verder worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp waarna we hopen dat de omgevingsvergunning spoedig aangevraagd kan worden.

schets woningen en appartementen

schets woningen en appartementen

schets woningen en appartementen

De website heeft ook een upgrade gekregen met een nieuwe look & feel en de voorlopige situatiekaart is hieraan toegevoegd. In de komende periode zullen we de website steeds meer gaan vullen met informatie en schetsplattegronden van de woningen en appartementen.

Goed om te weten is dat de komende periode de informatie betrekking zal hebben op de koopwoningen. De informatie omtrent de huurwoningen zal in een later stadium volgen, naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.