Schoterkwartier

Deze unieke nieuwbouw locatie aan het water heeft de naam 'Schoterkwartier' gekregen. Deze naam herinnert aan de jaren twintig van de vorige eeuw waarin het grondgebied van de gemeente Schoten werd toegevoegd aan de gemeente Haarlem. Nog steeds is de dorpskern van Schoten zichtbaar en is de naam Schoten binnen Haarlem goed bekend.

Het nieuwe woongebied ligt aan het Spaarne, nabij de recent gerenoveerde Waarderbrug. Het terrein wordt verder omsloten door de Transvaalstraat aan de zuidzijde, de Delistraat aan de westzijde.

Fase 2

Voor Fase 2 is het ontwerp van het plan en de woningen opgesteld en zijn de voorbereidingen voor de wijziging van het bestemmingsplan getroffen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in 2022 ingediend en lag tot begin november 2022 ter inzage, waarbij iedereen kon reageren op het plan. Op dit moment worden alle reacties bekeken en beantwoord. Daarna wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgesteld ter vaststelling. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2023 gestart worden met de presale van de woningen en appartementen, waarna in het derde kwartaal van 2023 met de verkoop zal worden gestart. De bouw start alsdan naar verwachting eind 2023. Het streven is om begin 2025 de eerste woningen en appartementen op te leveren.

Eengezinswoningen fase 1

AM

Als projectontwikkelaar is AM al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van deze locatie en in het voorjaar van 2021 zijn de eengezinswoningen van fase 1 opgeleverd. Met veel enthousiasme zijn wij de 2e fase aan het ontwikkelen, een goede mix aan duurzame woningen en appartementen, welke goed aansluiten op de gerealiseerde woningen in fase 1.

Schoterkwartier is gelegen in het zuidelijke deel van de Indische buurt in Haarlem en wordt omgeven door de Spaarndamseweg (met daarlangs het Spaarne), de Transvaalstraat en de Delistraat. Alle gewenste dagelijkse voorzieningen (supermarkt, kinderopvang, basisonderwijs en sport- en recreatiefaciliteiten) liggen in de nabijheid. Verder bestaat er een goede verbinding van en naar het centrum van Haarlem. Deze verbinding is vooral gebaseerd op bus- en fietsverkeer. Dit om voor de korte afstand het gebruik van de auto te minimaliseren.

Heeft u interesse in de nieuwbouw van Schoterkwartier Haarlem?

Heeft u interesse in het huidige danwel toekomstige aanbod? Meld u dan nu aan als geïnteresseerde!